คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบ ผอ.-ครูวิทยาลัยเทคนิคฯ ทุจริตทดสอบวัสดุ ทำรัฐเสียหาย

View icon 675
วันที่ 27 มี.ค. 2566 | 20.09 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - อดีตข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคฯ ในภาคอีสาน ร้องให้ตรวจสอบ อาจารย์หัวหน้าแผนกโยธาและก่อสร้าง ทุจริตเงินค่าดำเนินการทดสอบวัสดุ เบื้องต้น มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท น่าสนใจคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ และภาษีของประชาชนอีกด้วย ติดตามกับคุณอนันตชัย วัชรเสถียร ในคอลัมน์หมายเลข 7

เอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดสอบคุณภาพวัสดุ ส่งถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ระบุรายละเอียดนำส่งตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 4 ชุด เพื่อทำการทดสอบ เป็นหลักฐานที่อดีตข้าราชการวิทยาลัยเทคนิคฯ ส่งมาให้คอลัมน์หมายเลข 7 เพื่อติดตามตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ

คอลัมน์หมายเลข 7 เดินทางไปพบกับผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยพาดพิงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตของผู้บริหารวิทยาลัย กับอาจารย์ในแผนกโยธาและก่อสร้าง ใช้ตำแหน่งหน้าที่ร่วมกันเอื้อประโยชน์ ออกผลทดสอบมาตรฐานวัสดุก่อสร้างให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลหลายแห่ง ทั้งที่ไม่มีตัวอย่างมาทดสอบจริง รับรองผลโดยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนที่รับงานก่อสร้าง

อีกทั้งราคาค่าดำเนินการที่บริษัทผู้รับเหมาต้องจ่าย ไม่สอดคล้องกับประกาศการกำหนดอัตราค่าบริการของวิทยาลัย ที่กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบรับแรงดันของเหล็ก ไว้ในราคา 100 บาท โดยมีตัวอย่างเหล็ก 3 เส้น ต่อ 1 ชุด แต่ในหนังสือขอความอนุเคราะห์ นำส่งตัวอย่างมา 4 ชุด ทางวิทยาลัยกลับคิดค่าบริการเพียง 300 บาท จึงทำให้เกิดคำถาม และมีการตั้งข้อสังเกตถึงเงินส่วนต่างอีก 900 บาท ที่หายไป ซึ่งผู้ร้องบอกว่า นี่ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลยังพบการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอีกหลายโครงการ โดยเมื่อตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน พบว่าเงินกว่า 400,000 บาท ที่ต้องเข้าวิทยาลัยหายไป โดยมีอาจารย์ในวิทยาลัยฯ รู้เห็นด้วย

คอลัมน์หมายเลข 7 จึงเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหา ได้พบกับผู้บริหารพร้อมกับอาจารย์ ซึ่งถูกพาดพิงว่าทุจริต อธิบายข้อมูลอีกด้าน บอกว่า ทางวิทยาลัยได้รับงานให้บริการทดสอบวัสดุจริง โดยใน 1 เดือน มีงานให้ดำเนินการทดสอบไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ

ส่วนรายได้จากการทดสอบวัสดุดังกล่าว เมื่อเข้ามาอยู่ที่ฝ่ายบัญชีของวิทยาลัยฯ ก็จะถูกแบ่งสัดส่วนกระจายออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งการทดสอบจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับรายวิชาที่สอน โดยนักเรียนจะเป็นผู้ทำการทดสอบ และจะได้ส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบวัสดุในครั้งนั้นด้วย

นี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามตรวจสอบ และนำมาเสนอ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังมีข้อมูลเรื่องเงินส่วนต่างที่หายไป และข้อมูลจากนักเรียนที่เคยทำการทดสอบวัสดุลูกปูน ซึ่งให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ร้องเรียน แต่ไม่สอดรับกับคำชี้แจงของผู้บริหารวิทยาลัยและอาจารย์ที่ถูกพาดพิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง