ออมสิน เปิดจองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับฟรีกระปุกออมสินรักษ์โลก ลงทะเบียน 28-31 มี.ค.นี้

ออมสิน เปิดจองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับฟรีกระปุกออมสินรักษ์โลก ลงทะเบียน 28-31 มี.ค.นี้

View icon 163
วันที่ 28 มี.ค. 2566 | 10.16 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ออมสิน เปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน "รักษ์โลก" รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 1 เมษายน 2566

วันนี้ (28 มี.ค.66) ธนาคารออมสิน เชิญชวนคนไทยสร้างจิตสำนึกรักการออม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน ก้าวสู่ปีที่ 111 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารครบ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับกระปุก The planet in your hands "กระปุกออมสินรักษ์โลก" เป็นที่ระลึก

โดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ LINE OFFICIAL : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม 2566 และเปิดฝากเงินพร้อมรับกระปุกในวันที่ 1-4 เมษายน 2566 ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน (1 กระปุกต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ผู้ฝากเงินยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นในโอกาสนี้ ผลิตจากเยื่อกระดาษฟางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าว มาผลิตเป็นกระปุกออมสินโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรใหม่ และลดการเผาฟางข้าวที่ทำลายหน้าดิน โดยตลอดกระบวนการผลิตกระปุกออมสินรักษ์โลก 1 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 gCO2e