รายงานพิเศษ : แนะเส้นทางเลี่ยงลงภาคใต้ ช่วงสงกรานต์ 2566

View icon 799
วันที่ 13 เม.ย. 2566 | 11.15 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ประชาชนที่จะเดินทางลงสู่ภาคใต้กลับภูมิลำเนาแล้วอยากเลี่ยงเส้นทางหลัก โดยเฉพาะถนนพระราม 2 สามารถใช้ทางหลวงชนบทเลี่ยงได้ ติดตามจากรายงาน คุณธนพัต กิตติบดีสกุล

เส้นทางจากกรุงเทพมหานคร ลงสู่ภาคใต้ หลัก ๆ แล้วจะใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม และ ทางหลวงหมายเลข 35 หรือ ถนนพระรามที่ 2 ที่มีการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้สั่งหยุดการก่อสร้าง คืนผิวจราจรอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

แน่นอนว่า เส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้มักจะมีรถหนาแน่น กรมทางหลวงชนบท ได้สำรวจปรับปรุงเส้นทางรอง เพื่อช่วยระบายรถและเป็นเส้นทางเลี่ยงแนะนำอีกเส้นทาง

โดยจะเริ่มจากตัดจากจุดพักรถคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ยาวไปถึงจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นถนน 2 เลน ที่มีผิวจราจรรวมไหล่ทาง 9 เมตร สามารถรองรับการจราจรได้อย่างสะดวก ลดระยะทางได้กว่า 10 กิโลเมตร และไม่หลงทาง

เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำนี้ ยังผ่านจุดพักแวะท่องเที่ยวหลายจุดตลอดเส้นทาง ทั้งชายทะเล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อผ่อนคลายได้ด้วย และไม่ได้มีแค่เส้นทางลงภาคใต้ เหนือ อีสาน ตะวันออก 7 เส้นทาง มีแนะนำครบทุกภูมิภาค สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กรมทางหลวงชนบท หรือสายด่วน 1146

ข่าวที่เกี่ยวข้อง