ประกาศผลสอบ A-Level พรุ่งนี้

View icon 4.5K
วันที่ 16 เม.ย. 2566 | 20.09 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ทปอ.จะประกาศผลคะแนน A-Level ในวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) ที่เด็ก ๆ นักเรียนม.6 จะได้นำไปใช้ในการสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศผลสอบ A-Level จำนวน 16 รายวิชา ที่มีเด็ก ๆ กว่า 180,000 คน จะได้นำผลคะแนนไปใช้ประกอบในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 หรือ ทีแคส66 ในรอบ 2 โควตา รอบ 3 แอดมิชชัน และรอบ 4 รับตรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แนะนำเด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง กรณีประกาศผลคะแนนออกมาแล้ว จะมีทั้งสมหวังและผิดหวัง 

ถ้าผิดหวัง ก็ไม่ควรโทษตัวเอง เพราะยิ่งบั่นทอนจิตใจ และตอกย้ำสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่ควรปล่อยให้จมอยู่นานเกินไป ต่อมาคือยอมรับความผิดหวัง และคะแนนสอบ ไม่ใช่ความผิดพลาดในชีวิต ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า เลือกคณะ และมหาวิทยาลัย ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง