กู้ได้สูงสุด 3 หมื่นบาท สินเชื่อเพื่อคุณ ยังเปิดรับ คุณสมบัติผ่านอนุมัติ ก่อน 31 ธ.ค.นี้

กู้ได้สูงสุด 3 หมื่นบาท สินเชื่อเพื่อคุณ ยังเปิดรับ คุณสมบัติผ่านอนุมัติ ก่อน 31 ธ.ค.นี้

View icon 14.7K
วันที่ 26 เม.ย. 2566 | 13.14 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ข่าวดี! ออมสินปล่อย "สินเชื่อเพื่อคุณ" อนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย หมดเขต 31 ธ.ค.66

ธนาคารออมสินใจดี ปล่อยเงินกู้ "สินเชื่อเพื่อคุณ" เงินกู้ออมสินอนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 2 ปี รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
-ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ 
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
-กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
*อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ*

การชำระคืนเงินกู้
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก

ระยะเวลาให้บริการ
-เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566