กู้ได้สูงสุด 3 หมื่นบาท สินเชื่อเพื่อคุณ ยังเปิดรับ คุณสมบัติผ่านอนุมัติ ก่อน 31 ธ.ค.นี้

กู้ได้สูงสุด 3 หมื่นบาท สินเชื่อเพื่อคุณ ยังเปิดรับ คุณสมบัติผ่านอนุมัติ ก่อน 31 ธ.ค.นี้

View icon 13.6K
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ข่าวดี! ออมสินปล่อย "สินเชื่อเพื่อคุณ" อนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย หมดเขต 31 ธ.ค.66

ธนาคารออมสินใจดี ปล่อยเงินกู้ "สินเชื่อเพื่อคุณ" เงินกู้ออมสินอนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 2 ปี รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
-ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ 
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
-กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
*อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ*

การชำระคืนเงินกู้
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก

ระยะเวลาให้บริการ
-เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566