ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : EEC พลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุน

View icon 95
วันที่ 1 พ.ค. 2566 | 22.34 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจวันนี้ พาคุณผู้ชม ไปติดตามความคืบหน้า โครงการ EEC ที่ดูแล้วใกล้ความจริงขึ้นมาทุกขณะ ติดตามจากคุณเกณฑ์สิทธิ์ กัณฑจันทร์

การพัฒนาพื้นที่การลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่โมเดล Thailand 4.0 ได้โดยสมบูรณ์แบบ และจะยกระดับให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูง หรือประเทศพัฒนาแล้วได้ภายในปี 2575 ตั้งอยู่บนความหวังของการพื้นที่ EEC ซึ่งวันนี้คืบหน้าไปมากทีเดียว

การพัฒนาโครงการ โครงสร้างพื้นฐานหลัก หรือ EEC Project list ภายใต้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 2 โครงการหลัก ๆ ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ส่วนอีกโครงการ คือ การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ในภาพรวมการพัฒนาโครงการฯ คืบหน้าไปแล้วกว่า 43.72% ถือว่าทำได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้

โดยโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ในส่วนของภาครัฐ อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานทางวิ่งที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการในเดือนนี้ ส่วนความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในสนามบิน ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า และน้ำเย็น ซึ่งได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ หรือ Solar Farm และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เป็นพลังงานสะอาดตามแนวคิดหลักของ EEC มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 95 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ขนาด 50 เมกะวัตต์ เพื่อให้ ท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ก้าวสู่มหานครการบินภาคตะวันออก ใช้พลังงานสีเขียว มีประสิทธิภาพสูงสุดลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย

ส่วนงานระบบ อาทิ งานน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย งานระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน การก่อสร้างคืบหน้าไปมาก ส่วนการร่วมลงทุนพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 เมืองการบิน, คลังสินค้า ลานจอดอากาศยาน ถนน และสาธารณูปโภคภายในโครงการ อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนโครงการท่าเรือมาบตาพุดฯ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการท่าเรือก๊าซ ส่วนที่ 1 ได้ภายในปี 2570 ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC ช่วยกระตุ้นดึงดูดนักลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมขั้นสูง ตามกรอบเศรษฐกิจ BCG ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่า จะเกิดเงินลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี หรือ ตั้งแต่ปีนี้ ยาวไปจนถึง ปี 2570 ปีละ 400,000 ล้านบาท เสริมทัพให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ 4.5-5%

โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EEC เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในเขตนิคมฯ มาบตาพุด มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ รองรับการลงทุนใน EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 19 ล้านตันต่อปี รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร และในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

การลงทุนในพื้นที่ EEC นอกจากเป็นความหวังของการจ้างงานประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ยังถือเป็นความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุนของไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง