ดีเดย์ฉีดวัคซีนคู่ สู้หน้าฝน

View icon 59
วันที่ 3 พ.ค. 2566 | 14.17 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ดีเดย์วันแรก "ฉีดวัคซีนคู่ สู้หน้าฝน" นำร่องที่สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ประชาชนวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่สองสายพันธุ์ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมกันในวันเดียว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง 2 โรค ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

วันนี้ เริ่มฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค จำนวน 500 คน และบุคคลากรทางกรแพทย์และสาธารณสุขอีก 300 คน คนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มที่มีสิทธิบัตรทอง ได้ฉีดวัคซีนคู่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอบหืดหัวใจ ไตวาย และเบาหวาน เป็นต้น