คนไม่ผ่านรอลุ้น! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลรอบพิเศษ 4 พ.ค.66 นี้ รับเงินย้อนหลัง เช็กที่นี่

คนไม่ผ่านรอลุ้น! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลรอบพิเศษ 4 พ.ค.66 นี้ รับเงินย้อนหลัง เช็กที่นี่

View icon 126.0K
วันที่ 3 พ.ค. 2566 | 14.58 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
คนไม่ผ่านรอลุ้น! คลังประกาศผลรอบพิเศษ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันที่ 4 พ.ค.66 เป็นต้นไป พร้อมรับโอนเงิน สิทธิช่วยเหลือย้อนหลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ล่าสุดวันที่ 3 พ.ค.66 กระทรวงการคลัง เตรียมดำเนินการพิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน สถานะการเป็นเกษตรกร และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดกรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 แล้วพบว่ามีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารออมสิน หรือ
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ในการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว อาจจะไม่ได้เงิน! อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ เช็กวิธีที่นี่

โดยผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับ "สิทธิย้อนหลัง" ในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ ของเดือนเมษายน 2566 จำนวน 300 บาท

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันถึงวันไหน-เริ่มใช้ได้เมื่อไร เช็กที่นี่

โดยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดม์ไลน์การยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิและการทบสิทธิดังนี้

> ยืนยันตัวตน วันที่ 1 - 26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66 ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 1 เดือน (เมษายน)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66  ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 2 เดือน (เมษายนและพฤษภาคม)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66 ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 3 เดือน (เมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 66 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ฯ

แต่ในกรณีผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 แล้วพบว่า มีสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา” และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

-สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
-ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)