คอลัมน์หมายเลข 7 : อาคาร อบต.บ้านเจียงใช้งบฯ กว่า 7 ล้านบาท หมดสัญญายังสร้างไม่เสร็จ

View icon 357
วันที่ 8 พ.ค. 2566 | 20.09 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบอาคารสำนักงาน อบต.แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ ใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท แต่หมดสัญญาก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ คุณจิรเมธ กลับวงษ์ ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขึ้นเป็นโครงที่เห็นอยู่นี้ เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ อบต.บ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่หากการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นความหวังใหม่ของชาวชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอาคารสำนักงานหลังเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน มีสภาพพื้นที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการ

สาเหตุที่โครงการต้องหยุดชะงัก เป็นเพราะติดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน คือคำชี้แจงจาก นายก อบต.บ้านเจียง ซึ่งเข้ามารับช่วงต่อ พร้อมกับอธิบาย ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ

เงินที่เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างไปแล้วเกือบ 2 ล้านบาท จากวงเงินกว่า 7 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ อบต.บ้านเจียง แต่สุดท้ายเกิดการทิ้งงาน เหล่านี้เป็นความเสียหายที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อาจปฎิเสธความรับผิดชอบได้

ตามข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น วงเงินรวมกว่า 7,399,000 บาท หลังนี้ มีบริษัทชุมราษฎร์ วิศวกรรมจำกัด เป็นผู้รับจ้าง ทำสัญญากับ อบต.บ้านเจียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

มีนางภัคธีมา เพชรนอก รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านเจียง เป็นประธานตรวจรับการจ้าง ร่วมกับคณะกรรมการอีก 4 คน

จากการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงานที่น่าสังเกต มีฝ่ายงานการเงินและกองคลังรับผิดชอบ

โดยงวดที่ 1 เกิดขึ้นหลังทำสัญญาประมาณ 2 เดือนกว่า จำนวน 650,000 บาท และต่อมาไม่ถึง 3 เดือน มีการเบิกงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,083,000 บาท หลังมีการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน และที่น่าสนใจเพิ่มเติม คือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณของโครงการนี้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง