เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตน ม.33 ขอรหัสรับสินเชื่อ ยื่นกู้ที่อยู่อาศัยกับ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตน ม.33 ขอรหัสรับสินเชื่อ ยื่นกู้ที่อยู่อาศัยกับ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

View icon 455
วันที่ 10 พ.ค. 2566 | 11.11 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน รอบใหม่  เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้

เริ่มแล้ว! โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 รอบใหม่ ที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกันตนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

โครงการฯ นี้ ให้สิทธิกับผู้ประกันตน ม.33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์ รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 - 5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี

ผู้ประกันตน สามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 พ.ค. 66  เวลา 9.00 - 16.00 น. ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ใน Line Application จากนั้น นำรหัสที่ได้รับมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า