คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดลิสต์ 12 โครงการรัฐ งบฯ กว่า 2.4 พันล้านบาท ทำแล้วทิ้ง

View icon 276
วันที่ 16 พ.ค. 2566 | 20.13 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ เปิดรายชื่อ 12 โครงการรัฐ ทำแล้วทิ้ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ งบประมาณรวมกว่า 2,400 ล้านบาท ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินการในหลายจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ไม่แล้วเสร็จ หรือทำแล้วก็ถูกทิ้ง ไม่มีการบำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จากการติดตามของคอลัมน์หมายเลข 7 พบว่าเฉพาะ 5 จังหวัด ที่กำลังอยู่ในการตรวจสอบของ สำนักงาน ป.ป.ช เขตพื้นที่ภาค 2 มีโครงการในลักษณะนี้อยู่ประมาณ 12 โครงการ เม็ดเงินจำนวนรวมกว่า 2,400 ล้านบาท

และใน 12 โครงการนี้ มีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ใช้เงินมากถึง 1,683 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเล โครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก และโครงการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

รองลงมาจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินการ แต่่ไม่เกิดผลสำเร็จในการใช้งาน คือ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ซึ่งใช้งบประมาณ จำนวน 11,407,123 บาท จัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

เช่นเดียวกับที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งใช้งบประมาณ 8,115,400 บาท แต่สุดท้ายกลับไม่มีการเปิดให้บริการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

และจากการติดตามของคอลัมน์หมายเลข 7 ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ ยังติดปัญหาเรื่องไฟฟ้า ซึ่งหากเปิดใช้งาน จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟเท่านั้น

ความผิดพลาดการใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ต้องหาคำตอบ ยังมีที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพบว่ามีมากถึง 5 โครงการ ซึ่งหากนับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินก่อสร้าง มีมูลค่าสูงถึง 725,368,800 บาท

ไม่รวมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ซึ่งใช้เงินมากถึง 12,847,000 บาท ในการทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลบางคล้า โดยกรมพลศึกษา ซึ่งใช้เงิน 13,000,000 บาท ในการจัดทำโครงการ

รายชื่อโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ที่ปรากฎขึ้นทั้ง 12 โครงการนี้ แม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการทุจริตคอรัปชันระหว่างดำเนินโครงการหรือไม่ เพราะต้องรอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่การที่โครงการซึ่งใช้จ่ายโดยเงินงบประมาณของแผ่นดิน เงินภาษีของประชาชน แล้วสุดท้ายต้องถูกทิ้ง ไร้การบำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ ก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามถึงผู้มีอำนาจ ซึ่งควรจะต้องพิจารณา และหาผู้รับผิดชอบ ป้องปราม แก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วซ้ำเล่า หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง