วิธีตรวจสอบ! ผู้ประกันตนได้รับ 900 บาท ปีต่อปี แนะรีบใช้สิทธิ หากไม่ใช้ทบยอดไม่ได้

วิธีตรวจสอบ! ผู้ประกันตนได้รับ 900 บาท ปีต่อปี แนะรีบใช้สิทธิ หากไม่ใช้ทบยอดไม่ได้

View icon 11.4K
วันที่ 23 พ.ค. 2566 | 15.46 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็ก! ผู้ประกันตนได้รับ 900 บาท ปีต่อปี แนะรีบใช้สิทธิ หากไม่ใช้ทบยอดไม่ได้ ตรวจสอบผ่านแอปฯ SSO Connect ได้เลย

วันที่ 23 พ.ค.66 สำนักประกันสังคม แจ้งข่าวย้ำ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ได้รับเงิน 900 บาท ซึ่งเป็นสิทธิทำทันตกรรม จ่ายให้ปีต่อปี หากไม่ไปใช้สิทธิ ทบยอดไม่ได้ 

โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถทําทันตกรรม หรือทำฟัน สิทธิประกันสังคม โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน แม้ผู้ประกันตนส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว จากนั้นทำการลาออกยังสามารถเข้ารับบริการทำฟันได้ยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคม โดยการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนใช้สิทธิได้สูงสุด 900 บาทต่อปีต่อคน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ซึ่งสามารถเบิกได้จนกว่าจะครบ 900 บาทต่อปี นอกจากนี้การทำฟันประกันสังคมยังครอบคลุมการฟันปลอมชนิดได้บางส่วนหรือชนิดถอดได้ทั้งปาก ซึ่งทั้งหมดเป็นสิทธประกันสังคมของผู้ประกันตนพึ่งจะได้รับ

ย้ำว่าสิทธิทำฟันฟรี 900 บาทต่อคน เป็นสิทธิเฉพาะปี หากไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าวจะไม่ทบยอดในปีถัดไป ดังนั้นหากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ถือว่าเสียโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในปีนั้นไป ดังนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิของตนเองเพื่อสุขภาพฟันที่ดี ฟันสะอาด สามารถใช้บริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไปได้ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่าน 2 ช่องทาง  คือ
1.แอปพลิเคชั่น SSO Connect
2.เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

ส่วนกรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน สามารถนำเอกสารไปเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้แล้ว โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ,ใบรับรองแพทย์ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 
ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง