ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม ดื่มน้ำ ดื่มนม แก้พิษไซยาไนด์​

View icon 20
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 11.36 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ตามที่มีวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวิธีแก้สารพิษไซยาไนด์ ให้ดื่มน้ำ ดื่มนม เรื่องนี้เท็จจริงอย่างไร ติดตามในข่าว Fake Fake 

กรณีที่มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอแนะนำข้อมูลว่า วิธีแก้สารพิษไซยาไนด์ ให้ดื่มน้ำ ดื่มนม ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า จากข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในคำแนะนำ เนื่องจากการได้รับพิษของไซยาไนด์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางผิวหนัง ลมหายใจ การรับประทาน และทางดวงตา

ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะนำให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนไซยาไนด์ออก รีบล้างปากหรือดวงตาที่สัมผัส หลังจากนั้นให้รีบไปโรงพยาบาล แต่การดื่มน้ำหรือนมไม่มีการสรุปว่า จะช่วยในการรักษาหรือใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ที่สัมผัสหรือได้รับไซยาไนด์ได้

ดังนั้น อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.rajavithi.go.th/ หรือโทร 0 2206 2900

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ศุนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย