โควิดระลอกใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วย XBB 3 พันธุ์ย่อย แนวโน้มอาการรุนแรง

โควิดระลอกใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วย XBB 3 พันธุ์ย่อย แนวโน้มอาการรุนแรง

View icon 1.9K
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 19.52 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ เผยโควิดระลอกใหม่ กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยโอมิครอนสูกผสม "XBB" 3 สายพันธุ์ย่อย มีแนวโน้มจะทำให้ผู้ติดเชื้อบางคน ทั้งที่ได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อตามธรรมชาติ มีอาการรุนแรง

โควิดระลอกใหม่ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เปิดเผยถึงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ใน “จีนและอาเซียน” กำลังถูกขับเคลื่อนโดยโอมิครอนลูกผสม ได้แก่ XBB.1.5, XBB.1.16 และ XBB.1.9.1 ที่สามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า และยังหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีกว่า ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้คนป่วยและยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คนที่ได้รับวัคซีนป่วยด้วย

โอมิครอน XBB.1.5 ปัจจุบันพบได้บ่อยที่สุดในสามสายพันธุ์ย่อย  และพบในกว่า 90 ประเทศ พบสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 ในกว่า 60 ประเทศ ส่วน XBB.1.9.1 พบในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยโอมิครอน XBB.1.16 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด สูงกว่า XBB.1.9.1 และ XBB.1.5 ตามลำดับ คาดว่าจะเข้ามาครองโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โอมิครอน XBB.1.16 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด สูงกว่า XBB.1.5  ถึง 42 %
โอมิครอน XBB.1.16 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด สูงกว่า XBB.1.9.1  ประมาณ 26 %
โอมิครอน XBB.1.9.1 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาดสูงกว่า XBB.1.5  ประมาณ 8 %

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จำแนกประเภทย่อยของโอมิครอนดังต่อไปนี้:
XBB.1.5: เป็นสายพันธุ์ย่อยที่น่าสนใจ ( VOI)
XBB.1.16: เป็นสายพันธุ์ย่อยภายใต้การตรวจสอบ (VUM)
XBB.1.9.1: เป็นสายพันธุ์ย่อยภายใต้การตรวจสอบ (VUM)

สายพันธุ์ย่อยที่น่าสนใจ (VOI) เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการระบุว่ามีศักยภาพในการแพร่เชื้อได้มากกว่า รุนแรงกว่า หรือดื้อต่อวัคซีนมากกว่าไวรัสโควิด-19 ดั้งเดิม สายพันธุ์ย่อยภายใต้การตรวจสอบ (VUM) เป็นสายพันธุ์ที่กำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันกับ VOI แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้อย่างแน่นอนว่าพวกมันแพร่เชื้อได้ดีกว่า รุนแรงกว่า หรือดื้อต่อวัคซีนมากกว่ากัน

องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะจัดประเภท XBB.1.5, XBB.1.16 หรือ XBB.1.9.1 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล หรือ (VOC) หรือไม่ ซึ่ง VOC เป็นสายพันธุ์ที่แสดงให้เห็นว่าแพร่เชื้อได้ดีกว่า รุนแรงกว่า หรือดื้อต่อวัคซีนมากกว่าไวรัส COVID-19 ดั้งเดิม

ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนกำลังเผชิญกับการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนโดยโอมิครอน XBB  สามสายพันธุ์ย่อยคือ XBB.1.5, XBB.1.16, และ XBB.1.9.1 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. และขณะนี้คาดว่าจะสูงสุดที่ 65 ล้านคนต่อสัปดาห์ ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในอาเซียนถูกขับเคลื่อนโดยโอมิครอน XBB สามสายพันธุ์ย่อยดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อขั้นรุนแรงในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

โอมิครอนลูกผสม XBB ที่หมุนเวียนในประเทศจีนประกอบด้วย  XBB.1.9.1(21%), XBB.1.16 (19%),   XBB.1.9.1.2 หรือ FL.2  (17%), และ XBB.1.5 (7%) ในขณะที่ประเทศไทยมีโอมิครอนลูกผสม XBB ที่หมุนเวียนในประเทศประกอบด้วย  XBB.1.16 (16%), XBB.1.9.1(11%),  และ XBB.1.5 (10%)

6470ac6c7e2424.16020844.jpg