ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

View icon 142
วันที่ 4 มิ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 07.58 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน กระทงดอกไม้ และธูปเทียนแพ รวม 109 คู่ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด