คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา ไม่ระบุวันที่  เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ กกต.รับรอง สส.ถึง 95%

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา ไม่ระบุวันที่ เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ กกต.รับรอง สส.ถึง 95%

View icon 199
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 | 14.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา ไม่ระบุวันที่  เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ กกต.รับรอง สส.ถึง 95%

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2566 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566  แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พร้อมมอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานองคมนตรี เมื่อมี สส. ได้รับเลือกตั้งถึง  95 %หรือ 475 คน แล้ว ให้นําร่าง พ.ร.ฎ. ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

ทั้งนี้  หลังการเลือกตั้ง กกต. ต้องตรวจสอบเบื้องต้น และ ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ภายใน วันที่ 13 ก.ค. 2566) และ ภายใน 15  วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง สส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ภายในวันที่ 27 ก.ค. 2566) ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง