ผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน พ.ค.เสียชีวิตอีก 128 คน

ผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน พ.ค.เสียชีวิตอีก 128 คน

View icon 309
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 | 16.54 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดป่วยสะสมกว่า 18,000 คน เสียชีวิตในช่วง 20 วัน 128 คน พบติดเชื้อมากในเรือนจำ  โรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ทำงาน


วันนี้ (6 มิ.ย.66) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเดือนพพ.ค.66 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  โดยช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ค.66 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,352 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 14 – 20 พ.ค.66 จำนวน 2,632 คน  และวันที่ 21 -27 พ.ค.66 มีจำนวน 2,970 คน ส่งผลให้ขณะนี้ ผู้ป่วยสะสม จำนวน 18,039 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ 425 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤษภาคม 2566 จำนวน 128 ราย กระจายในไปหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยการติดเชื้อส่วนมากพบในพื้นที่เรือนจำ โรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ทำงาน และชุมชน

จึงขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการและประชาชนยังคงเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กรมอนามัย ได้เพิ่มการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ยึดหลักจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

“สำหรับประชาชน แนะนำสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่คนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท หากมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้ควรสวมหน้ากากเมื่อออกไปนอกบ้าน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบตามเกณฑ์” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว