คอลัมน์หมายเลข 7 : สาวไส้ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดซื้อคอมฯ สเปกต่ำ ราคาสูง?

View icon 121
วันที่ 6 มิ.ย. 2566
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความผิดปกติ กรณีจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 21 เครื่อง วงเงินกว่า 400,000 บาท คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ติดตามเรื่องนี้ มีรายละเอียดในคอลัมน์หมายเลข 7

ประเด็นข้อพิพาทกรณีการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ให้ 2 โรงเรียน ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่สมาชิกสภาฯ อภิปรายกล่าวหาฝ่ายบริหาร ว่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคุณภาพ จำนวน 21 เครื่อง มูลค่า 462,000 บาท

เป็นเหตุให้วันนี้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเบื้องต้นฝ่ายบริหารเมืองสมุทรสงคราม ชี้แจงว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามระเบียบ และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณครูในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบอกว่า หลักสูตรการเรียนสอนส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการสอนให้เรียนรู้เข้าใจระบบการทำงาน และสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จะเป็นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เวลานี้มีข้อสังเกตว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมืองในพื้นที่ ซึ่งต้องการดิสเครดิตกันหรือไม่ เพราะในการเลือกตั้งสมัยหน้า ผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา ต่างเตรียมลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ด้วยกันทั้งคู่

แต่จากการลงพื้นที่ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พบข้อมูลและข้อสังเกตที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุม

แม้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความผิดปกติ กรณีจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 21 เครื่อง วงเงินกว่า 400,000 บาท จะยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจน เพราะต้องรอการตรวจสอบในเชิงลึกและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แต่สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนัก และให้ความสำคัญ คือ งบประมาณเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน ไม่ควรจะต้องมีใครใช้แอบอ้างไปแสวงหาประโยชน์ จนกระทบต่อการเรียนรู้หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง