รัฐ ส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง สู่โปรแกรมเมอร์สายเกม พัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รัฐ ส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง สู่โปรแกรมเมอร์สายเกม พัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

View icon 94
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 16.38 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รัฐ ส่งเสริมกลุ่มเปราะบางสู่โปรแกรมเมอร์สายเกม  สะท้อนวิสัยทัศน์ "พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มุ่งแต่แจกเงินประชาชนอย่างเดียว" แต่ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ     

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena เพื่อนำ Platform มาใช้ในการสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ได้เรียนรู้  และเสริมสร้างทักษะสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างเกมใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ได้มีโอกาสในการเข้าถึง Platform ในการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสสำหรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
.
“สะท้อนวิสัยทัศน์ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มุ่งแต่แจกเงินประชาชนอย่างเดียว แต่ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เดินหน้าชาติให้ทันสมัยต่อการเรียนรู้ และบริบทต่างๆของสังคมไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ แก้ปัญหาปากท้องและปัญหาสังคมไปด้วยกัน”น.ส.ทิพานัน กล่าว