ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สำเร็จแล้ว เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำเร็จแล้ว เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

View icon 7.1K
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 | 14.39 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ก.คลัง แจ้งข่าวดี! อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ 4.16 แสน เตือนผู้ผ่านเกณฑ์ 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.66 นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ (28 มิ.ย.66) กระทรวงการคลัง เปิดเผย ผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมอีก 416,153 ราย เตือนผู้ได้รับสิทธิอีก 1.15 ล้านราย รีบยืนยันตัวตน

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19,647,241 ราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 14,596,820 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5,050,421 ราย

โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1,266,682 ราย และมีผู้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม (เกษตรกร) จำนวน 416,153 ราย ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการ ปี 65 รวมทั้งสิ้น 15,012,973 ราย

โดยมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,444,534 ราย และยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก จำนวน  1,152,286 ราย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนั้น “ยังคงยืนยันตัวตนได้” และจะเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ส.ค. 66 และจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้แต่ “ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง”

โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์อัปเดตล่าสุด วันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิได้ และสิทธิที่ได้ย้อนหลัง ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ยืนยันตัวตน
(รอบอุทธรณ์)     วันที่เริ่มใช้สิทธิได้     สิทธิที่ได้ย้อนหลัง
12 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 66    1 ก.ค. 66    เม.ย. - มิ.ย. 66 (3 เดือน)
27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66    1 ส.ค. 66    เม.ย. - ก.ค. 66 (4 เดือน)
27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66    1 ก.ย. 66    เม.ย. – ส.ค. 66 (5 เดือน)
27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66    1 ต.ค. 66    เม.ย. - ก.ย. 66 (6 เดือน)
27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป    วันที่ 1 ของเดือนถัดไป    ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

อ่านข่าว : วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันถึงวันไหน-เริ่มใช้ได้เมื่อไร เช็กที่นี่
อ่านข่าว : เปิดยืนยันตัวตน วันเสาร์-อาทิตย์ ในห้างสรรพสินค้า ได้แล้ว

สำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่

1.ซื้อสินค้า 300 บาท
-กรณีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 จะได้วงเงินซื้อสินค้ารวม 600 บาท (ได้ย้อนหลัง 300 บาท)
2.ค่าเดินทางรถโดยสาร-เรือโดยสารสาธารณะ 750 บาท
3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/3เดือน
4.ค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ ไม่เกิน 315 บาท (ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การไฟฟ้าในพื้นที่
5.ค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ ไม่เกิน 100 บาท (ต้องใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การประปาในพื้นที่
6.เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท (โอนเช้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน)