“วันนอร์" ยืนยัน  ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ขณะที่การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รอหลังมีครม.

“วันนอร์" ยืนยัน ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ขณะที่การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รอหลังมีครม.

View icon 261
วันที่ 23 ส.ค. 2566 | 14.18 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“วันนอร์" ยืนยัน ด้วยความสัตย์จริง ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เป็นเครื่องมือฝ่ายใด ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รอหลังมีครม.

วันนี้ ( 23 ส.ค.66) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำถึงการทำหน้าที่ทั้งในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ว่า ตนเองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ทั้งทางใจ และวาจา เพราะเป็นเรื่องคุณธรรม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งหลักคำสอนใจศาสนาของตน ก็ได้สอนว่า การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นประธานต้องปฏิบัติตัวอย่างเป็กลาง เพื่อรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าด้วย จึงยืนยันด้วยความสัตย์จริง และจริงใจว่า ตนเองจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะต้องเป็นเครื่องมือของประชาชน และของสภา จึงขอให้สภาได้ไว้วางใจ และขอให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งหากมีปัญหาใด ๆ ตนเองก็พร้อมชี้แจง

นายวันมูหะมัดนอร์ ยังชี้แจงถึงการแบ่งสรร และการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปดำเนินการ ซึ่งนายพิเชษฐ์ ได้หารือกับกองกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งตนเองเห็นว่า ควรจะรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดินก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับการแบ่งสัดส่วนของประธานกรรมาธิการแต่ละคณะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และไม่ต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง