“วันนอร์” ชี้ ภายในกลางเดือนกันยายน นี้  มีทางออกแก้ปัญหาอาหารสส.แพง-เหลือ

“วันนอร์” ชี้ ภายในกลางเดือนกันยายน นี้ มีทางออกแก้ปัญหาอาหารสส.แพง-เหลือ

View icon 122
วันที่ 8 ก.ย. 2566 | 13.44 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“วันนอร์” ชี้ ภายในกลางเดือนกันยายน นี้  มีทางออก แก้ปัญหาอาหาร สส.แพง-เหลือ

วันนี้ ( 8 ก.ย.66 ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง ข้อวิจารณ์เรื่องอาหาร รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุม ที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและเหลือ ว่า ได้เรียกนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งหลังจากแถลงนโยบายของรัฐบาล11-12 ก.ย.ก็จะได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย ยอมรับว่ามีปัญหาอยู่บ้าง จึงคิดว่าไม่เกินกลางเดือนก็คงจะเรียบร้อย ซึ่งก็มีนโยบายว่า สส. ต้องได้รับการบริการอาหารอย่างทั่วถึง ไม่เหลือ โดยยึดความเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย ภายใต้การได้รับการบริการที่ดี

ส่วนจะปรับลดงบประมาณค่าอาหารลงหรือไม่ เพราะค่าอาหารเฉลี่ยปีละประมาณ 100 ล้านบาท นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยังไม่เห็นตัวเลขทั้งหมด ดังนั้นจะต้องดูในรายละเอียด แล้วจะเชิญรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความคิดเห็นด้วย โดยตนได้รับข้อมูลในเบื้องต้นมาแล้ว ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง และยังไม่ทราบข้อมูลอาหารที่เหลือ แต่ก็ต้องเห็นใจผู้จัด เพราะบางครั้ง สส. มาประชุมพร้อมเพรียง แต่บางครั้งก็กลับไปก่อน หากจัดไม่ครบก็จะมีปัญหา แต่หากเกินความพอดี ก็ไม่ดีเหมือนกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งสภาฯ กรรมาธิการกิจการสภา เลขาธิการสภา และรองประธานสภาทั้งสองมาพูดคุย เพื่อหาสมดุลให้ได้ ซึ่งจะต้องพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องนี้ในอดีตด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งอาจจะพิจารณาไม่ทันปีงบประมาณ ว่า หากไม่ทันในส่วนของงบฯประจำ ก็ให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ ส่วนงบฯอื่นก็ให้ใช้ไปก่อน โดยยึดเอาตามงบประมาณปี 2566 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ เพราะกว่าจะได้พิจารณางบประมาณปี 2567 ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการ