ประชาชนกว่า 59 % เชื่อ จนท.รัฐปกป้องผู้มีอิทธิพล

View icon 29
วันที่ 17 ก.ย. 2566 | 12.03 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไปกว่า 1,300 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง "ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ" โดยพบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 59 เชื่อ เจ้าหน้าที่รัฐบางคนทำตัวเป็นลูกน้อง ปกป้องคุ้มครองผู้มีอิทธิพล และมีเพียงกว่าร้อยละ 4 ที่ไม่เชื่อ

ส่วนความคิดเห็นหากประชาชนมีปัญหา หรือ ข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ จะปกป้องคุ้มครองให้ความยุติธรรมหรือไม่ พบว่า ประชาชนเกือบร้อยละ 39 ไม่มั่นใจ อีกทั้งยังพบ ประชาชนกว่าร้อยละ 60 ไม่กล้ามีปัญหา หรือ มีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง