นิด้าโพล ปชช.ไม่เชื่อ ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบ ก.กลาโหม ช่วยป้องกันรัฐประหาร

นิด้าโพล ปชช.ไม่เชื่อ ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบ ก.กลาโหม ช่วยป้องกันรัฐประหาร

View icon 37
วันที่ 28 เม.ย. 2567 | 11.01 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช.ไม่เชื่อว่า ปี2557 จะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายของไทย เสียงส่วนใหญ่บอกด้วยว่า ไม่เชื่อเลย ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร

วันนี้ (28 เม.ย.67) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “หยุดรัฐประหาร!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.67 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม กับการรัฐประหารในประเทศไทย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 12.52 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 6.72 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.20 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

662dcceadeb766.50389183.PNG              

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในปี 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 61.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 6.11 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.44 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

662dcceb131f36.98116254.PNG