"มท.หนู" ลั่น ผู้ว่าฯ ไม่ต้องมาวิ่งเต้น ถ้าประชาชนพอใจ ใครก็ทำอะไรไม่ได้

"มท.หนู" ลั่น ผู้ว่าฯ ไม่ต้องมาวิ่งเต้น ถ้าประชาชนพอใจ ใครก็ทำอะไรไม่ได้

View icon 162
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | 10.20 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
มท.หนู  ลั่น !ผู้ว่าฯไม่ต้องมาวิ่งเต้น  ทั้งหมดอยู่ที่ทำตัว จี้ ต้องทำจริงจังปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด  และทำให้ โครงการเงินดิจิทัล โปร่งใส ถึงมือประชาชน โดยไม่มีการหักหัวคิว

วันนี้(18ก.ย.66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ10 นโยบายสำคัญแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สร้างรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ /น้ำดื่มสะอาดลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน/ ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ /พลังงานสะอาด/ จัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล /การบริการประชาชน One Stop Service /การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว/ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดการจำหน่าย/ การแก้ไขปัญหายาเสพติด /พัฒนาสาธารณสุขปฐมภูมิ

นายอนุทิน ระบุ ทุกจังหวัด ต้องลงลึกในรายละเอียดพื้นที่ จัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพล ซึ่งผู้มีอิทธิพล คือผู้ใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ ในทางมิชอบไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงหัวไม้ หรืออันธพาล แต่รวมถึงคนดีๆมีอำนาจแต่ใช้ในทางไม่ชอบ ข่มเหง  ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ เราต้องกำจัดให้สิ้นซาก เพราะหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือจัดระเบียบสังคม ให้ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

นอกจากที่ โครงการเงินดิจิทัล wallet 10,000 บาท ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ต้องทำให้สำเร็จ เพราะได้หาเสียงไว้ ไม่เช่นนั้นเท่ากับหลอกลวงประชาชน บางคนบอกว่าทำไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชน ก็ถือเป็นการต่างความคิด แต่เรามองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เงินสด แต่เป็นวงเงิน ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังวางแนวทางข้อกำหนดการใช้เงิน ในหลักการก็เงินไทยใช้ของไทย มีการหมุนเวียนเกิดขึ้น ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องร่วมสร้างการป้องกัน อย่าให้เกิดการหักหัวคิว แบบนี้ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ปฏิบัติผู้รองรับ ทั้งเรื่องข้อมูล เรื่องโซนนิ่ง  ถือเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดการกระชากเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นมา โดยรัฐยังได้ภาษีจากทุกด้านกลับขึ้นมา  เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยต้องทำให้ นโยบายนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รวมถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนายกรัฐมนตรี ให้เป็นนโยบายสำคัญ ทุกพื้นที่ต้องทำงานเชิงรุกและเชิงลบ เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้าพื้นที่ ต้องจัดการเด็ดขาดรวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการทำงาน ต้องกล้า ต้องกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ทำงานอย่างเข้มข้น พื้นที่ไหนมียาเสพติด และเพิกเฉยละเลย หัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ

นายอนุทิน ย้ำชัดเจน ตนและรัฐมนตรีช่วยมาจากชาวบ้าน มาจากเลือกตั้ง พร้อมทำงานเต็มที่ ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และไม่ต้องวิ่งเต้นกับใคร ให้วิ่งกับประชาชน เพราะถ้าพื้นที่ไหน ประชาชนและคนในพื้นที่ไม่เอา ก็คงอยู่ไม่ได้ อย่าแขวนพระหลายองค์ มิฉะนั้นจะต้องตอบแทนกันไม่จบไม่สิ้น ไม่รู้ใครเป็นใคร  ตนไม่มีเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีใครมาเป่าหูได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอ แต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีและผู้ตรวจกระทรวง ระดับ 10 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมกว่า 20 ตำแหน่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง