เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีแล้ว

View icon 11
วันที่ 18 ก.ย. 2566
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดเดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 2.3 ล้านคน ได้รับเงินไม่เกินเที่ยงวันนี้ 

หลังจากที่มีปัญหาการเลื่อนจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดิมต้องจ่ายให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เกินวันที่ 8 ของทุกเดือน แต่มาในเดือนกันยายนนี้ เลื่อนเพราะติดช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล รอยต่อการประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเกิดความล่าช้าเบิกจ่ายงบประมาณ

มาวันนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โอนเงิน 600 บาท ให้กับผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ จำนวน 2,288,337 คน รวม 1,462 ล้านบาท เช้าวันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนได้รับเงินแล้วเมื่อเช้า และมีกำหนดโอนเงินไม่เกินช่วงเวลาเที่ยงวันนี้ แต่ถ้าเกินเที่ยงไปแล้ว ยังไม่ได้เงินเข้าบัญชีธนาคาร  สอบถามสายด่วน 1300 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหน้าเฟซบุ๊ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ติดต่อสอบถามได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด (พมจ.) สายด่วน 1300

สำหรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทาง พม. ออกหลักเกณฑ์ไว้ จะจ่ายให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูลูกแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ นำไปเป็นค่านม ค่าขนม ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และของใช้เด็กอ่อน เด็กเล็ก เป็นต้น