นายกฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตอน 1

View icon 35
วันที่ 18 ก.ย. 2566
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ภารกิจการเยือนต่างประเทศครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายเศรษฐา ทวีสิน คือการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา โดยจะใช้โอกาสนี้ แสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมหารือกับผู้นำระดับสูงของนานาชาติ เพื่อประสานความร่วมมือ ทางการค้าและการลงทุน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน