เช็กเส้นทางก่อนเดินทาง อุทกภัยกระทบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ดปิด 1 เส้นทาง

เช็กเส้นทางก่อนเดินทาง อุทกภัยกระทบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ดปิด 1 เส้นทาง

View icon 232
วันที่ 18 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เช็กเส้นทางก่อนเดินทาง อุทกภัยกระทบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ดปิด 1 เส้นทาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบด้วย

น้ำท่วมเส้นทาง วันนี้(18 ก.ย.2566) เมื่อเวลา 18.00 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ 6 สายทาง ดังนี้

สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง
1. ถนนสาย รอ.4078 แยก ทล.2046 - บ้านหนองผักตบ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วง กม.ที่ 14+500 ถึง 14+800) น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร
สัญจรผ่านได้ 5 สายทาง

สัญจรผ่านได้ 5 สายทาง
1. ถนนสาย ชม.3052 แยก ทล.107 - บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 25+150 ถึง  25+300) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย
2. ถนนสาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 48+000 ถึง 48+050) ดินสไลด์
3. ถนนสาย กส.4001 แยก ทล.2291 - บ้านโคกกลาง อำเภอนาคู, เต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+700) น้ำกัดเซาะบริเวณท่อลอด
4. ถนนสาย กส.4027 แยก ทล.2291 - บ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง, นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+612) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย
5. ถนนสาย รอ.4011 แยก ทล.2259 - บ้านคำแดง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 10+225) น้ำท่วม 20 เซนติเมตร

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณสายทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดย ทช.จะติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ประชาชนโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากเกิดเหตุอุทกภัยสามารถแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146