ถนนพังมา 10 ปี แต่ไม่รู้จะร้องกับหน่วยงานไหน จ.เพชรบูรณ์

View icon 16
วันที่ 19 ก.ย. 2566
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือดร้อนจากการใช้ถนนสายลาดแค เขาชะโงก เพราะเป็นหลุม เป็นบ่อ มานานนับ 10 ปี

ถนนสายนี้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แต่เสียหายตลอดทาง จนชาวบ้านพากันเรียกว่า "ถนนเบ้าขนมครก" ถนนสายนี้มีชาวบ้านใช้กันเยอะ เพราะเป็นถนนที่เชื่อมหลายตำบล และยังเชื่อมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ซึ่งนอกจากชาวบ้านแล้ว ยังมีรถบรรทุกเข้ามาใช้ถนนสายนี้ด้วยจนถนนพังเสียหาย 

ชาวบ้านบอกว่า ถนนสายนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.16) สร้างให้เมื่อนานมาแล้ว มาตอนนี้ถนนเสียหายเลยไม่รู้ว่าต้องร้องเรียนหน่วยงานไหน ไม่รู้ว่ามีการถ่ายโอนให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ ชาวบ้านเคยมีแนวคิดจะลงขัน ลงแรง ซ่อมถนนกันเอง แต่มีเจ้าหน้าที่หน่วนงานหนึ่ง บอกว่า ทำไม่ได้ต้องไปขออนุญาตก่อน แต่ขอกับใครก็ไม่ได้บอก ทำให้ต้องทนใช้ถนนสภาพแบบนี้เรื่อยมา อยากให้หน่วยงานที่มีอำนาจดูแลถนนสายนี้ เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม เพราะเดือดร้อนมานานเป็น 10 ปีแล้ว