คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน จ.เชียงราย

View icon 71
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน 3 ตำบลที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านห้วยประสิทธิ อำเภอพาน

เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง เนื่องจากมีเพียงบางส่วนที่ได้ร่วมทำประชาคม ซึ่งรอบจุดก่อสร้างเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ทำให้ชาวบ้านกังวลว่า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจะกระทบกับการทำมาหากิน และสิ่งแวดล้อม อยากให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งยกเลิกการก่อสร้าง หลังก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องให้ อบต.ป่าหุ่ง พิจารณาแล้ว แต่เรื่องเงียบมานานกว่า 2 เดือน

ล่าสุด นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางมาติดตามปัญหาขยะของจังหวัดเชียงราย โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านที่คัดค้าน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อหาทางออกร่วมกัน

โดย อบต.ป่าหุ่ง ยอมรับว่า ได้เสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะจริง เพราะในพื้นที่ อบต.ป่าหุ่ง และอำเภอพาน มีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองจึงหาแนวทางกำจัดขยะ โดยโรงไฟฟ้าขยะเป็นการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้

ด้าน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้อธิบายถึงหลักการการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ว่ายังมีอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านยอมสลายตัว แต่ยืนยันจะคัดค้านการก่อสร้างจนถึงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง