นายกฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตอน 2

View icon 13
วันที่ 19 ก.ย. 2566
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมใช้เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ แสดงวิสัยทัศน์หลายด้านของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อยอดความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับความท้าทาย ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมพบปะผู้นำ และนักธุรกิจ หลายประเทศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน