นายกฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตอน 4

View icon 11
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 20.04 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีกรอบและหลายหัวข้อในการหารือที่เน้นย้ำ การเดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้พลังงานสะอาดลดมลพิษ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ รายงาน