จิสด้าเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต น้ำท่วมร้อยเอ็ดกว่า 1 หมื่นไร่

จิสด้าเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต น้ำท่วมร้อยเอ็ดกว่า 1 หมื่นไร่

View icon 138
วันที่ 22 ก.ย. 2566 | 17.42 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จิสด้าเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต น้ำท่วมร้อยเอ็ดกว่า 1 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร รวมถึงชุมชน และเส้นทางคมนาคม

น้ำท่วม 2566 วันนี้ (22 ก.ย.66) GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ไร่ โดยปรากฏเป็นพื้นที่โทนสีน้ำตาลสว่างของสองฝั่งแม่น้ำในเขต อำเภอโพนทอง อำเภออาจสามารถ และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก สายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชุมชน และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

650d720a3dba54.58599115.jpg

ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการการวางแผน ติดตาม และประเมินความเสียหายในพื้นที่ต่อไป

650d721fbdb953.04136932.jpg

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง