อัจฉริยะ เปิดซีรีส์สงครามครั้งสุดท้ายกับ บิ๊กโจ๊ก ลั่นสวนกลับข้อมูลลับ ถ้าเปิดก็ไม่มีแผ่นดินอยู่

อัจฉริยะ เปิดซีรีส์สงครามครั้งสุดท้ายกับ บิ๊กโจ๊ก ลั่นสวนกลับข้อมูลลับ ถ้าเปิดก็ไม่มีแผ่นดินอยู่

View icon 1.9K
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 11.04 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
อัจฉริยะ เปิดซีรีส์สงครามครั้งสุดท้ายกับ บิ๊กโจ๊ก ลั่นสวนกลับข้อมูลลับ ถ้าเปิดก็ไม่มีแผ่นดินอยู่  หลังจากนี้จะทยอยเปิดเผยและดำเนินคดีเครือข่ายนี้ 

วันนี้(27 ก.ย.2566) เมื่อเวลา 10.00 น. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางมายังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) เพื่อยื่นให้ตรวจสอบบ้านจำนวน 5 หลังซึ่ง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) อ้างว่า เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อผู้อื่นถือกรรมสิทธิ์ครอบครองว่าได้มาซึ่งประโยชน์หรือทรัพย์สินเกินที่ พ.ร.บ.ป.ป.ช. กำหนดหรือไม่ และได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือไม่ เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตามกฏหมาย

โดยวันนี้เป็นการยื่นเรื่องขอให้ดำเนินการตรวจสอบ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท อันได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเป็นไฟล์วิดีโอการแถลงข่าวที่สโมสรตำรวจพร้อมคำถอดเทป

ข้อ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ให้ลูกน้องเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้ารายเดือนๆ 10,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่าผู้ที่ชำระเงินดังกล่าว คือ นายครรชิต เป็นเจ้าของบัญชีโอนเงินจากบัญชีของตนเอง จ่ายค่าไฟฟ้า บ้าน 2 หลัง ตั้งอยู่ในโครงการ วิภาวดี 60 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยนายครรชิต เจ้าของบัญชี มิใช่ลูกน้องโดยตรงของ แต่เป็นบุคคลที่ใช้บัญชีเกี่ยวของและมีความสัมพันธ์กับการทำเว็บพนันออนไลน์ เครือข่ายของมินนี่ หรือ น.ส.สุชานันท์ ผู้ต้องหา คดีเว็บพนันออนไลน์

ข้อ 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 128  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับฯ โดยมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีฯ
มาตรา 129 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

ข้อ 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143  ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานฯ

มาตรา 149  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ
มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ
มาตรา 201 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ

ข้อ 4 การที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท นายครรชิต เจ้าของบัญชี ไม่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ไม่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป ไม่มีมูลเหตุแห่งหนี้ต่อกัน ของพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ แต่เป็นบุคคลที่ใช้บัญชีเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับการทำเว็บพนันออนไลน์ เครือข่ายของมินนี่ หรือ น.ส.สุชานันท์ จึงเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

นายอัจฉริยะ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญากับ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 

นายอัจฉริยะ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อมูลลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากเปิดเผยจะเสียหายนั้น ก็ขอตอบกลับบิ๊กโจ๊กว่า ส่วนตัวก็มีข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กที่สะสมมา 2 ปีเช่นเดียวกัน หากนำมาเปิดเผยก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ นี่ถือเป็นซีรีส์สงครามครั้งสุดท้าย สังคมต้องสะอาด บ้านเมืองต้องสะอาด ฟ้าเปลี่ยนสีแล้ว หลังจากนี้ จะทยอยเปิดเผยและดำเนินคดีเครือข่ายนี้ ทั้งนายแจ็คกี้ นายแดน รองผู้บังคับการอีกหลายคน รวมถึงนายชัชด้วย