ศรีสุวรรณ บุก ป.ป.ช. ร้องสอบจริยธรรมร้ายแรงนายกฯ ให้คนนอกขึ้นเครื่องบินร่วมขบวนไปประชุม UN

ศรีสุวรรณ บุก ป.ป.ช. ร้องสอบจริยธรรมร้ายแรงนายกฯ ให้คนนอกขึ้นเครื่องบินร่วมขบวนไปประชุม UN

View icon 48
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 12.38 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ศรีสุวรรณ บุก ป.ป.ช. ร้องสอบจริยธรรมร้ายแรงนายกฯ ให้คนนอกขึ้นเครื่องบินร่วมขบวนไปประชุม UN

วันนี้ (27 ก.ย.66) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA 78) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ก.ย. ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินไทย TG 8832 โดยใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ได้พาลูกสาว คนนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการ และผู้สื่อข่าวที่ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวของทางราชการ ขึ้นเครื่องไปด้วย อาจเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งต้องห้ามตาม ม.186 ประกอบ ม.184 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

แม้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าในส่วนของลูกสาวนายกเศรษฐา เป็นการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมดนั้น แต่สังคมยังสงสัยว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำของทางราชการ ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัว อยากจะเอาใครไปด้วยก็ได้หรือ มีการเก็บเงินคนนอกได้ด้วยหรือ ใครเป็นคนอนุมัติ แล้วออกใบเสร็จในนามใคร แล้วการลงบัญชีงบดุลจะต้องแสดงในส่วนใด และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) อย่างไร

กรณีนี้มีผู้ท้วงติงก่อนออกเดินทางแล้ว แต่ยังเดินหน้าไปจนได้ ดังนั้น เมื่อนายกฯ และคณะกลับมา ก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว และเรื่องทำนองนี้ ป.ป.ช.เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว ไม่ต่างอะไรกับนำรถราชการไปใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่ราชการ ซึ่งก็มีบทลงโทษมามากต่อมากแล้ว
                
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัยเอาผิดนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจดังกล่าวฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยมิชอบและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง