คอลัมน์หมายเลข 7 : จ้างรายที่ 4 สร้างต่อ ศูนย์กีฬาฯ ภาคตะวันออก หลังถูกทิ้ง 15 ปี

View icon 305
วันที่ 28 ก.ย. 2566 | 20.15 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - โครงการมหากาพย์สนามกีฬาภาคตะวันออก ที่สร้างมา 15 ปี แต่ไม่แล้วเสร็จ เพราะอ้างสาเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน ล่าสุดสามารถสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่มาสร้างต่อได้แล้ว ภายใต้การใช้งบประมาณ 329 ล้านบาท ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

15 ปี กับการใช้งบประมาณกว่า 774 ล้านบาท ดำเนินโครงการศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก แต่ไม่แล้วเสร็จ อ้างสาเหตุว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน จนเมืองพัทยาต้องบอกเลิกสัญญา ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในขณะที่หลายคนต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการที่ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้ง

820 วัน คือคำมั่นสัญญาและเส้นตายที่ถูกเปิดเผยในงานแถลงข่าวของเมืองพัทยา วันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา หลังสรรหาผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาดำเนินงานก่อสร้างแผนงานระยะที่ 3 ที่หยุดชะงักต่อได้

สำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาสานต่องานก่อสร้างในครั้งนี้ คือ บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด ซึ่งนับเป็นรายที่ 4 ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยา และในแผนงานครั้งนี้ มีการแบ่งงวดงานออกเป็น 60 งวด ภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท

ประวัติการทำงานเบื้องต้นของผู้รับจ้าง ซึ่งประมูลงานผ่านระบบอีบิดดิ้ง และมีประสบการณ์ผ่านงานก่อสร้างสนามกีฬาระดับชาติหลายแห่ง เช่น สนามกีฬารังสิต และการปรับปรุงสนามศุภชลาสัย ทำให้เมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานว่าจ้าง ค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้องานในส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จได้ตามแผนงาน และจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย หลัง ป.ป.ช. เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาให้ข้อสังเกต และติดตามการสานต่อโครงการตั้งแต่แรกเริ่มจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

มหากาพย์การก่อสร้างโครงการศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2551 ภายใต้การบริหารงานของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในสมัยนั้น ซึ่งขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐจำนวนกว่า 774 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ จะแล้วเสร็จในสมัยของ นายปรเมศวร์ ที่ตัดสินใจยอมควักเงินของเมืองพัทยา โดยก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี เพื่อสานต่องาน และทำให้เกิดภาพของการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าติดตามต่อไป เพราะหากพิจารณาจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ว่าจะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งกีฬา หรือ ศูนย์กลางของ EEC อย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้ยังจะต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกในขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอีกหลายร้อยล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง