ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ ปมฮั้วประมูล บ.กำนันนก 19 โครงการ กว่า 1,200 ล้าน

ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ ปมฮั้วประมูล บ.กำนันนก 19 โครงการ กว่า 1,200 ล้าน

View icon 106
วันที่ 3 ต.ค. 2566 | 11.29 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ ปมฮั้วประมูล บริษัท "กำนันนก" 19 โครงการ มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน ขณะที่ข้อมูลย้อนหลัง พบนครปฐมเป็นพื้นที่หลัก ชนะการประมูล 1,400 โครงการ จากทั้งหมด 1,544 โครงการ

คดีกำนันนก วันนี้ (3 ต.ค.66) พ.ต.ต.สุริยา สิงกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่ามีคำสั่งรับเป็นคดีพิเศษ 2 บริษัท "กำนันนก" คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ที่มีวงเงินการประมูลเกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจการสอบสวนของดีเอสไอ ไว้สอบสวน จำนวน 19 โครงการ วงเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) ปี 2554 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 49 ล้านบาท
2) ปี 2555 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 32 ล้านบาท
3) ปี 2555 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3297 วงเงิน 39 ล้านบาท
4) ปี 2556 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก หมายเลข 346 วงเงิน 30 ล้านบาท
5) ปี 2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 ต.ลำลูกบัว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 วงเงิน 240 ล้านบาท

6) ปี 2556 โครงการซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นฐ. 0038 วงเงิน 38 ล้านบาท
7) ปี 2556 โครงการซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0042 วงเงิน 38 ล้านบาท
8) ปี 2557 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 345 วงเงิน 49 ล้านบาท
9) ปี 2558 โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน วงเงิน 45 ล้านบาท
10) ปี 2557 โครงการซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางเลน วงเงิน 34 ล้านบาท

11) ปี 2565 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 วงเงิน 30 ล้านบาท
12) ปี 2560 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม- ต.ลำลูกบัว วงเงิน 298 ล้านบาท
13) ปี 2565 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 วงเงิน 33 ล้านบาท
14) ปี 2557 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลาเต่า-ห้วยพระ วงเงิน 33 ล้านบาท
15) ปี 2555 โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ. นฐ.0037 วงเงิน 39 ล้านบาท

16) ปี 2564 โครงการก่อสร้างกิจการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นฐ.3004 วงเงิน 44 ล้านบาท
17) ปี 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นฐ.3004 วงเงิน 48 ล้านบาท
18) ปี 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วงเงิน 37 ล้านบาท
19) ปี 2555 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากอุทกภัย วงเงิน 45 ล้านบาท

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เบื้องต้นการประมูลงานโครงการของรัฐ ของธุรกิจในเครือกำนันนก จำนวน 1,544 โครงการ วงเงินกว่า 6,964 ล้านบาท พบว่า พื้นที่ที่ชนะการประมูล ได้เป็นคู่สัญญาซึ่งพื้นที่หลักของกำนันนก อยู่ในจังหวัดนครปฐม ชนะการประมูลไปมากกว่า 1,400 โครงการ จากทั้งหมด 1,544 โครงการ รายละเอียดมีดังนี้

จังหวัดนครปฐม 1,498 โครงการ วงเงิน 6,330 ล้านบาท
กรุงเทพฯ 3 โครงการ วงเงิน 262.4 ล้านบาท
สุพรรณบุรี 7 โครงการ วงเงิน 131 ล้านบาท
เพชรบุรี 3 โครงการ วงเงิน 122.4 ล้านบาท 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 โครงการ วงเงิน 70.1 ล้านบาท

กาญจนบุรี 13 โครงการ วงเงิน18.6 ล้านบาท
ราชบุรี 6 โครงการ วงเงิน 10.8 ล้านบาท
ฉะเชิงเทรา 6 โครงการ วงเงิน 8.2 ล้านบาท
สมุทรสาคร 4 โครงการ วงเงิน 7.8 ล้านบาท
นนทบุรี 1 โครงการ วงเงิน 1.2 ล้านบาท
กำแพงเพชร 1 โครงการ วงเงิน 1.03 ล้านบาท