ประชาชนอัดอั้นเศรษฐกิจไทย เมื่อไหร่จะดี อยากได้ที่พึ่งแก้ ของแพง-ค่าครองชีพสูง

View icon 10
วันที่ 19 พ.ย. 2566 | 12.04 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ "ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้" ในกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คน พบเรื่องที่ประชาชนต้องการที่พึ่งมากที่สุด คือ ของแพง-ค่าครองชีพสูง ถึงกว่า 57 เปอร์เซ็นต์ และมีครอบครัว -ญาติ เป็นที่พึ่งได้มากที่สุด สวนทางกับรัฐบาล ซึ่งเป็นที่พึ่งติดอันดับสุดท้ายของประชาชน

ส่วนเรื่องที่ประชาชนอยากระบายความอัดอั้นมากที่สุด คือ เศรษฐกิจไทยเมื่อไหร่จะดีขึ้นถึงกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ รองมา คือ ของแพง เงินไม่พอใช้ มิจฉาชีพ โจร ผู้ร้ายมีมากขึ้น นักการเมืองควรหยุดทะเลาะกัน และหนี้สินมีมากต้องกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบ