สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก ประจำปี 2566

View icon 258
วันที่ 19 พ.ย. 2566 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.25 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพื้นที่โคกหนองโกสาธารณะ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม ในงาน "อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก" ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้ง ผลักดันให้เกษตรกร หันมาสนใจอนุรักษ์และพัฒนาควายสายพันธุ์ไทยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการในเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปีนี้ มีเกษตรกรจากทั่วประเทศนำควายเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 686 ตัว สำหรับควายที่ชนะเลิศในรุ่นควายยอดเยี่ยม Grand Champion เพศผู้ ชื่อ ปีใหม่ จากศิริรักษ์ควายงามฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี และเพศเมีย ชื่อ ข้าวหอม จากมะขามเฒ่าฟาร์ม จังหวัดชัยนาท ส่วนควายที่ชนะเลิศในรุ่นควายยอดเยี่ยม Riserve champion เพศผู้ ชื่อ วันเจริญ จากคอกควายบ้านโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู และเพศเมีย ชื่อ ทองทิพย์ จาก ส.ทวีชัย จังหวัดหนองคาย

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร ขาวคำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เฝ้าถวายกระบืองาม เพศผู้ จำนวน 4 ตัว เพื่อทรงนำไปปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะสวยงามตรงตามมาตรฐานสากล จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ คลินิกตาแต้ม หรือ คลินิกหมออาสา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์ เฝ้าระวังโรคป้องกันปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม พร้อมดูแลสุขภาพร่างกายให้แก่ควาย และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, การทอเสื่อกกขิดลายควาย การทอผ้าขิดลายควาย และการทำเครื่องปั้นดินเผารูปควาย

สำหรับงานครั้งนี้ โปรดให้ นำ คุณเพชรคราม และ คุณศรีมงคล กระบือทรงเลี้ยงในพระองค์ฯ จากตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา ไปร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามของกระบือที่เป็นมงคล มีลักษณะดี มีลักษณะรูปร่างเป็นพญาควาย ตามตำราโบราณ 5 อย่าง โดยเชื่อว่าหากได้ครอบครอง จะพบแต่ความสุขความเจริญ การทำการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ เมื่อเจริญวัยจะทำหน้าที่ดูแลฝูงได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ทอดพระเนตรกระบือของเกษตรกร โดยทรงสนพระทัย และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เนื่องจากปัจจุบัน จำนวนควายไทย และผู้เลี้ยงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง