คนไทยล็อต 2 อพยพจาก เล้าก์ก่าย กลับถึงไทยแล้ว

View icon 22
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 07.09 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - คนไทยและชาวต่างชาติ ล็อต 2 รวม 273 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่เมืองเล้าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ล่าสุด เดินทางกลับถึงไทยแล้ว

เมื่อคืนที่ผ่านมา เครื่องบินโดยสารสายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD9702 และสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL7007 ได้นำผู้โดยสารจำนวน 273 คน ประกอบด้วย คนไทย 266 คน ชาวฟิลิปปินส์ 6 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน ที่อพยพหนีภัยสงครามจากเมืองเล่าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ไปพักคอยยังเมืองคุนหมิง ประเทศจีน เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทยแล้ว ลำแรกลงจอดเวลาประมาณ 02.00 น. ส่วนอีกลำลงจอดเวลาประมาณ 03.30 น.

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถบัส 8 คัน เพื่อนำคนไทย 266 คน ไปยังศูนย์บูรณาการคัดกรอง ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ โดยจะมีทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และตำรวจนครบาล ร่วมคัดแยก โดยกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนชาวต่างชาติ ที่มีข้อมูลว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 6 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน ที่เดินทางกลับมาพร้อมกับคนไทยกลุ่มนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับทางสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง