หอการค้าไทย ยื่นสมุดปกขาวแนะแนวทางฟื้นเศรษฐกิจ

View icon 45
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 07.11 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - เป็นประจำทุกปีของหอการค้าไทย จะประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากภาคเอกชนทั่วประเทศ สรุปข้อเสนอในการฟื้นเศรษฐกิจไทย จัดทำเป็นสมุดปกขาว เสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ ถึงไทย ก็พุ่งตรงไปร่วมงานทันที

ถึงขึ้นประธานสภาหอการค้าไทย เอ่ยปากชม นายกรัฐมนตรี เป็นคนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจริง ๆ หลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาคลัง ลงเครื่องบินมุ่งตรงเข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connect - Competitive - Sustainable ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี หอการค้าไทย

โดยภาคเอกชน ได้รวบรวมประเด็น และข้อเสนอแนะ จัดทำเป็น "สมุดปกขาว" เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เป็นแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย มีทั้งให้ภาครัฐดึงดูดคนเก่งชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและอาศัยในประเทศไทย นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทักษะสมัยใหม่ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก เพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ช่วยธุรกิจ SMEs ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้ และผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด ให้เป็นเมืองหลัก เพื่อยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย

ขณะที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว ปาฐกถาพิเศษ ท่านบอกไม่พูดตามสคริปต์ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเตรียมไว้ เพราะยังไม่โดนใจ จึงเอาประสบการณ์ที่ไปสหรัฐอเมริกา และมีโอกาสได้พบกับผู้นำและนักลงทุนต่างชาติ มาคุยกับสภาหอการค้าไทยแทน ย้ำว่าการเดินทางไปต่างประเทศประเทศไทย ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่มาเพื่อค้าขาย

ส่วนมาตรการต่าง ๆ มากมายที่จะรองรับนักลงทุน เช่น มาตรการด้านภาษี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของ FTA ประเทศไทยมีการเจรจาเรื่องนี้น้อยมาก ยังคงล้าหลังอยู่ ดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่จะเดินหน้ากับนานาประเทศ ลมปากอย่างเดียวไม่สามารถพานักลงทุนมาประเทศไทยได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง