กำหนด 30 จังหวัด นำผู้ป่วยจิตเวช 4,000 คน ไปรักษา

View icon 78
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 13.54 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ประมาณ 300 คน ในพื้นที่ 85 อำเภอ 30 จังหวัด ที่มีผู้ป่วยจากการใช้ยาเสพติดจนมีอาการทางจิตเวช ประมาณ 4,400 คน เข้ารับการบำบัดโดยเร่งด่วน เพื่อลดอันตรายในชุมชน ก่อนจะขยายการดำเนินงานไปทั่วประเทศ

โดยจะเริ่มเปิดปฏิบัติการพร้อมกัน ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จากนั้นในระยะที่ 2 คือ การสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ เพื่อที่เมื่อผู้ป่วยรับการบำบัดรักษาแล้ว จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้