พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสาลโคดม จังหวัดสิงห์บุรี

View icon 83
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสาลโคดม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญไปทอดถวาย

วัดสาลโคดม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปี 2190 ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ปี 2515 ชาวบ้านค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่ เรียกกันว่า "หลวงพ่อเศียร" และมีศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ปั้นสรีระขึ้นใหม่ บรรจุเศียรพระเดิมไว้ ต่อมาปี 2517 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ดำเนินการวางศิลาฤกษ์อุโบสถ มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมประทานนามหลวงพ่อเศียรว่า "พระพุทธชินวรมุนี" โดยมี หม่อมหลวงบัว กิติยากร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถ กับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นหลังแรก โดยสร้างแล้วเสร็จในปี 2520

วัดสาลโคดม ได้รับการทำนุบำรุงอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา จากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย เพื่อนำปัจจัยดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัด มีประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิงห์บุรี ชื่อบัญชี วัดสาลโคดม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ เลขที่บัญชี 560-2-79227-3

ปัจจุบัน มีพระมหาอนุลักษ์ ชุตินนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลโคดม และมีพระสงฆ์ รวม 5 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง