หมดเขต 31 ธ.ค.นี้ สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสินปล่อยกู้ได้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

หมดเขต 31 ธ.ค.นี้ สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสินปล่อยกู้ได้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

View icon 3.2K
วันที่ 23 พ.ย. 2566 | 09.44 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
รีบสมัครก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ สินเชื่อออมสิน ออมสินปล่อยกู้ "สินเชื่อเพื่อคุณ" อนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน เช็กรายละเอียด 

สินเชื่อออมสิน ออมสินปล่อยกู้ "สินเชื่อเพื่อคุณ" ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ช่วยเหลือลูกหนี้ หมุนเงินไม่ทัน บัญชีติดลับ สามารถยื่นกู้ได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน อนุมัติสูงสุด 30,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนนานสูงสุด 2 ปี รีบสมัครก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.66 นี้

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
-ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
-กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
*อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ*

การชำระคืนเงินกู้
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก

ระยะเวลาให้บริการ
-เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566