หมอห่วงนักดื่ม ช่วงเทศกาลครึ่งปีทางเดินอาหารทะลุแล้ว 1,500 คน

หมอห่วงนักดื่ม ช่วงเทศกาลครึ่งปีทางเดินอาหารทะลุแล้ว 1,500 คน

View icon 39
วันที่ 24 พ.ย. 2566 | 08.10 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หมอขอนแก่น ห่วงนักดื่มช่วงเทศกาล ป่วยด้วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหาร อยากให้ลดละการดื่มแอลกอฮอล์ลงเพื่อลดภาวะ ลดภาระหมอ

23 พ.ย.2566 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นพ.นิติเทพ หลายทวีวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลขอนแก่นมีผู้ป่วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหารประมาณปีละ 1,500 ราย แต่ในปีนี้ยังไม่ครบปี ผู้ป่วยเริ่มเกิน 1,500 คนไปแล้ว โดยที่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4-5% ของจำนวนผู้ป่วย

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ ภาวะของการดื่มแอลกอฮอล์ และ ภาวะตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร แต่สามารถป้องกันได้ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล จึงอยากให้ลดละการดื่มแอลกอฮอล์ลงเพื่อลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค และลดภาระหมอ พยาบาล และอยากเชิญชวนมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยในยามคับขันโดยเฉพาะในช่วงใกล้ถึงเทศกาลสำคัญ

ทั้งนี้สาเหตุหลักไม่ใช่แค่การดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังมีการดื่มยาสมุนไพรในปริมาณที่มากเกินขนาด พบเห็นได้บ่อยครั้งเช่นกัน ดังนั้นขอให้ผู้ป่วยสังเกตอาการถ้าอาเจียนเป็นเลือดสดออกมาในปริมาณมาก รวมทั้งมีภาวะถ่ายดำ หน้ามืด วิงเวียน ควรไปพบแพทย์โดยทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง