ก.คมนาคม เตรียมเพิ่มโทษรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

View icon 45
วันที่ 24 พ.ย. 2566 | 05.02 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ปัญหาส่วยรถบรรทุกแก้อย่างไรจะหมด ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งแก้กฎหมาย ด้วยการเพิ่มบทโทษให้หนักขึ้น หวังแก้ปัญหาส่วย

หลังเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำว่า ยุคที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีฯ จะต้องไม่มีปัญหาการจ่ายส่วย และแนะแนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ การแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้วยการเพิ่มความถี่, อัตรากำลัง,  ยานพาหนะ ในการติดตามตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินของตำรวจ และกรมทางหลวง

และนำเทคโนโลยี AI พร้อมกล้อง CCTV มาช่วยประเมินรถบรรทุกที่มีแนวโน้มบรรทุกน้ำหนักเกิน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับตำรวจทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตามจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Call Center ที่รับร้องเรียนรถบรรทุกน้ำหนักเกิน