เปิดรายชื่อคนไทย ชุดที่ 2 ได้รับอิสรภาพ 4 คน

เปิดรายชื่อคนไทย ชุดที่ 2 ได้รับอิสรภาพ 4 คน

View icon 27
วันที่ 26 พ.ย. 2566 | 10.45 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (26 พ.ย.66) กระทรวงการต่างประเทศ เผยข่าวดี กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันที่เป็นแรงงานไทย ชุดที่ 2 เพิ่มอีก 4 คน ประกอบด้วย

1) นายนัฐพร อ่อนแก้ว
2) นายคมกฤษ ชมบัว
3) นายอนุชา อ่างแก้ว
4) นายมณี จิระชาติ

โดยทั้ง 4 คนได้เดินทางถึงโรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดเตรียมไว้ และได้พักบริเวณเดียวกับคนไทยชุดแรก ที่ได้รับการปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้ดูแลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด