กกต. เผยเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ปี 2566 ลดลง

View icon 41
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 14.26 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกเอกสารเผยแพร่สถิติเปรียบเทียบการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ปี 2562 และปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่พบว่าการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีคำร้อง จำนวน  592 เรื่อง ที่ดำเนินการเสร็จทั้งหมดแล้ว โดยสั่งไม่รับ 289 เรื่อง สั่งยุติ 15 เรื่อง ดำเนินคดีอาญา 3 เรื่อง

ขณะที่การเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พบว่ามีคำร้อง 365 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 288 เรื่อง สั่งไม่รับ 159 เรื่อง สั่งยุติ 81 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 77 เรื่อง และจากความร่วมมือหลายภาคส่วนทำให้มีจำนวนผู้กระทำผิดลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง