เงินเข้าศุกร์ 8 ธ.ค.66 เบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" ได้แล้ว เช็กที่นี่!

เงินเข้าศุกร์ 8 ธ.ค.66 เบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" ได้แล้ว เช็กที่นี่!

View icon 1.7K
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 11.30 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กสิทธิ ! เงินเข้า 8 ธ.ค. 2566 เบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 3 กลุ่ม รัฐบาลเปิดช่องทางตรวจสอบผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" ได้แล้ว 

รัฐบาลช่วยเหลือ 3 กลุ่มต่อเนื่อง งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร, เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยผู้พิการ ช่วยเหลือคนละ 600-1,000 บาท ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ
รัฐบาลช่วยเหลือ ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้
1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

อ่านข่าว : ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ เงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท

ส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท รอรับเงิน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆ สิ้นเดือน (งวดนี้ 30 พ.ย.66 ) แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

อ่านข่าว : เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ม.33, 39 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน พ่อแม่รับเดือนละ 800 บาท

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค. 66 จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุด กำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป

เช่น ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ต.ค.66 ในเดือน พ.ย.66 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

อ่านข่าว : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เช็กรายละเอียดที่นี่

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

Super App "ทางรัฐ" ตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพ
โดยในงวดเดือนธันวาคมนี้ ประชาชน 2 กลุ่มได้แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ยังสามารถตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพ เช็กสิทธิของตนเองได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ Super App "ทางรัฐ" เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าว : เช็กเงิน “ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ” ออนไลน์

สำหรับการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่าน App Store หรือ Play Store โดยใช้คำค้นหา "ทางรัฐ" จากนั้นทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนและสามารถเปิดใช้งานบริการตามที่ต้องการได้ทันที

ขั้นตอนลงทะเบียนแอปฯ "ทางรัฐ" ทำเองได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ

1.เปิดแอปฯ "ทางรัฐ" กดเลือกสมัครสมาชิก
2.สแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งาน
3.ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง