ศรีลังกายกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซา นักท่องเที่ยวจาก 7 ประเทศ รวมไทย

ศรีลังกายกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซา นักท่องเที่ยวจาก 7 ประเทศ รวมไทย

View icon 46
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 14.27 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (29 พ.ย. 66) สำนักตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานของศรีลังกา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซาสำหรับผู้พำนักอาศัยในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย ไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเริ่มบังคับใช้ทันทีและมีผลจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2024

ผู้อยู่อาศัยในประเทศข้างต้นซึ่งมีหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางกึ่งราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา มีคุณสมบัติร่วมโครงการดังกล่าว และต้องยื่นเรื่องในระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนเดินทางไปถึงศรีลังกา

ภายใต้โครงการนำร่องที่มีขึ้นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่นี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับวีซาระยะ 30 วัน และสามารถเดินทางเข้า-ออกได้สองครั้ง นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงศรีลังกาครั้งแรก ภายใน 30 วัน

อนึ่ง การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่สำคัญของศรีลังกา ซึ่งกำลังเดินหน้ากระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวที่ถดถอยระหว่างปี 2020-2022 เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และวิกฤตเศรษฐกิจ